• Zorgvastgoed advies is een onafhankelijke
  vastgoedadviesorganisatie, voor bedrijfs- onroerendgoed,
  met een specifieke focus op het gebied van de zorgsector.

Achtergrond

Zorgvastgoed advies is een onafhankelijke vastgoedadviesorganisatie, voor bedrijfsonroerendgoed, met een specifieke focus op het gebied van de zorgsector. Zorgvastgoed advies is gespecialiseerd in het adviseren van bedrijven, instellingen en beleggers bij het (ver)kopen en aanhuren en realiseren van bedrijfsmatig onroerend goed.

Ons uitgangspunt is u meer rendement te laten halen uit uw bedrijfshuisvesting. Dit bereiken wij door een sterk persoonlijke, cliëntgerichte service, waarbij wij snel en doeltreffend uw huisvestingsproblematiek analyseren. U krijgt maatwerk.

Wij zijn onafhankelijk, wij beschikken niet zelf over objecten die we in de verhuur hebben. Wij richten ons uitsluitend op u, de gebruiker. Persoonlijke betrokkenheid, ons netwerk en onze know-how in combinatie met gezond koopmanschap vormen de basis van onze formule.

Interessant?

Bel of mail ons.

 

Diensten

Huisvesting is meer dan de juiste locatie. Het gaat om een gebouw waar uw bedrijfsactiviteiten plaats vinden. U en uw medewerkers werken daar, leven daar een groot gedeelte van de dag. Daarmee is het belang van uw huisvesting aangegeven.

Zorgvastgoed advies kijkt samen met u naar uw organisatie om de huisvesting optimaal af te stemmen op de voor uw organisatie van belang zijnde in en externe ontwikkelingen.

De nieuwe Wet Toelating Zorginstellingen WTZI geeft aan dat alle zorginstellingen vanaf 2012 hun faciliteiten, dus ook huisvesting e.d. voor eigen rekening en risico moeten exploiteren. De eigen verantwoordelijkheid voor het vastgoed neemt dus sterk toe. Dit vergt nieuw beleid.

Zorgvastgoed advies heeft als een van haar kern competenties het meedenken met en mede ontwikkelen van uw huisvestingsstrategie. Een juiste huisvestingsstrategie ondersteunt de primaire bedrijfsprocessen.

Welke aspecten zijn van belang?

 • Aansluiting van de huisvestingsstrategie op uw organisatie;
 • Waar is onafhankelijk advies over te koop of te huur aangeboden locaties te vinden;
 • Welke locaties en/of gebouwen zijn noodzakelijk voor uw organisatie;
 • Welke mogelijkheden voor kostenreductie zijn er op het gebied van onze huisvesting;
 • Hoe zijn de wensen ten aanzien van het bedrijfsproces en inrichting te vertalen in een object;
 • Komt verhuizing aan de orde;
 • Welke kosten zijn in het geding bij nieuwbouw/verbouw of verhuizing;
 • Hoe kan ik mijn nieuwe pand op tijd en ingericht realiseren conform mijn eigen eisen en wensen

Zorgvastgoed advies is actief in de volgende segmenten.

 • Aanhuur, (ver)kopen realisatie van kantoor en bedrijfsruimten ten behoeve van de gebruikers.
 • Bent u op zoek naar nieuwe huisvesting? Wij begeleiden u graag in het totale proces van aankoop of aanhuur van een nieuw object.Zorgvastgoed Advies kent de markt en weet wat er te koop of te huur is. Wij kennen de markt in geheel Nederland en daarbuiten. Wij weten wat er te koop en te huur is. Vaak ook voor objecten welke nog niet bekend zijn in de markt.

Advisering huur/koopcontracten

Advisering programma van eisen (PVE)

 • ZorgVastgoed Advies werkt samen met een ervaren profesionele partner om voor u alle ruimtelijke, technische, financiële en rationele kanten van uw wensen en eisen mee te nemen om tot een definitief programma van eisen te komen.

Projectrealisering

 • Na de aanhuur of aankoopvan een gebouw moet er vaak aan de hand van het PvE een verbouwingsplan gemaakt worden om uiteindelijk het gebouw (weer) in gebruikt te kunnen nemen. Wij nemen deze werkzaamheden graag voor u uit handen. Hiervoor beschikken wij over ervaren projectmanagers.

Beleggingsmakelaardij (sale and lease back)

 • Zorgvastgoed advies heeft de afgelopen jaren diverse partijen hierin geadviseerd. Wij kennen de sterke en zwakke punten van het onroerendgoed, zowel in technisch als in commercieel opzicht. Naast marktkennis is het hebben van de juiste contacten hierbij essentieel.
 • Huisvesting is meer dan de juiste locatie.
  Het gaat om een gebouw waar uw bedrijfsactiviteiten plaats vinden.
  U en uw medewerkers werken daar, leven daar een groot gedeelte van de dag.
  Daarmee is het belang van uw huisvesting aangegeven.

Studies

Zorgvastgoed Advies en Buildinginfo Architect maken samen studies om historische-markante gebouwen te (her)ontwikkelen naar zorgappartementen/-hotel/en of ander zorggerelateerde functies.

Zo hebben wij recentelijk een studie voor een gebouw (een oud sanatorium uit de vorige eeuw) gelegen aan de Badhuisweg te Scheveningen voltooid. Wij hebben dit gebouw Sana Residence genoemd.

In de brochure kunt u zien hoe een aantal creatieve aanpassingen o.a. een atrium er voor heeft gezorgd dat het gebouw uitermate geschikt is geworden voor appartementen met een zorgfunctie. Tevens zijn er ruimtes gecreëerd voor zorggerelateerde dienstverlening. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een artsenpraktijk.

Download brochure

© 2018 advies

Voorwaarden

They may be a trend-setter. Somebody that takes pride in other people's look and in turn their own. This rolex replica sale end user is also very savvy when it comes to fashion and is absorbed in the celebrity lifestyle. They are more replica watches sale interested in feelings. So they will see how the style or look of a replica watches or accessory makes them feel. They associate looks, brands and colours with certain role models or celebrities and breitling replica strive towards that perception. It is not necessarily status they strive for but more so the feelings associated with that status. Now let's shift the replica watches uk focus towards the more covert character. This is someone who is in many ways opposite to the fake rolex sale character above. They are far less absorbed in the celebrity/fashion fracas and much more interested in functionality, precision, technology.